Citypasses stedentrips passen tour stadspas logo online favicon

citypasses.eu stedentrips

Disclaimer

Alle (redactionele) informatie van de websites van Stedenman is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Stedenman en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Stedenman evenals de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

De door Stedenman verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie op de websites van Stedenman wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is mogelijk dat Stedenman een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze websites.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de websites van Stedenman, is het mogelijk dat de informatie die op de websites van Stedenman wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden, maar mocht je een fout constateren, dan horen we dat graag via info@stedenman.nl zodat we de gewenste aanpassingen kunnen maken.

Links naar andere websites

Op de websites van Stedenman tref je ook een aantal links aan naar websites die niet tot de websites van Stedenman behoren of naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stedenman is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, het copyright en de algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Artikelen over producten van derden

Op de websites van Stedenman verschijnen ook wel eens reviews. Dit zijn artikelen over adressen die we hebben uitgeprobeerd, boeken die we hebben gelezen, producten die we hebben geproefd, kookboeken die we hebben uitgeprobeerd of andere producten die we hebben getest.