Citypasses stedentrips passen tour stadspas logo online favicon

Disclaimer

Alle informatie van de website van Citypasses.nl is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar de auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan het lezen van deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De makers van de site achten zich in geen enkel geval schuldig bij eventuele schade in welke vorm dan ook die ontstaan zou zijn door onjuiste informatie op onze site of een verkeerde interpretatie van deze informatie.

De informatie op Citypasses.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mocht u fouten ontdekken, laat het ons dan alstublieft weten via e-mail. De volledige inhoud van deze website valt onder het auteursrecht en copyright van Citypasses.nl en mag niet door derden gekopieerd worden. Het plaatsen van links naar onze website mag altijd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Citypasses.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.